Visie ODVB

ODVB is, gelet op de huidige tendensen, over 3 tot 5 jaar een nog beter georganiseerde organisatie met binnen het bestuur een specifieke taakverdeling, functieomschrijvingen en eindverantwoordelijken.
We worden door het beleid gezien als volwaardige partner. We versterken de organisatie door een nog hoger ledenaantal. We zetten onszelf zichtbaar op de kaart door middel van een goede interne en externe communicatie, we hebben goed uitgebouwde communicatiekanalen naar en tussen de leden.
We benutten de competenties van de bestuursleden goed. Een goed functionerend bestuur met duidelijke taakomschrijvingen leidt ons naar onze gedroomde positie. We volgen de onderwijsactualiteit op de voet ...