Missie ODVB 

ODVB staat voor Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs. De ODVB is een onafhankelijke, netoverschrijdende en pluralistische beroepsvereniging van directeurs en beleidsmedewerkers basisonderwijs. 
De ODVB stelt zich het verzorgen van de beroepsbelangen, de vertegenwoordiging en de professionalisering van de directeurs en beleidsondersteuners uit het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs als doel. 
Internationaal bekeken is de ODVB lid van ESHA (European School Heads Association) en heeft het contacten met AIDE (Association Inter-réseaux des Directions d'Ecoles - Wallonië) en AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders - Nederland).
Het NODB (Netoverschrijdend Overlegplatform Directeurs Basisonderwijs) is opgericht door de ODVB, verenigt 97 % van alle directeurs basisonderwijs en is gesprekspartner van de overheid.
Enerzijds bieden we individuele begeleiding voor wie dat nodig heeft, geven we gericht advies en informeren we. Een tweejaarlijks symposium geeft leden en niet-leden de kans om zich bij te scholen omtrent actuele onderwerpen.
Een degelijke rechtsbijstand, inbegrepen in het lidgeld, ondersteunt de directeur/beleidsmedewerker bij burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging en burgerlijke verdediging. Optioneel kan er ook verdediging zijn bij conflicten in verband met arbeids- en sociaal recht. Bovendien kan elk lid genieten van gratis advies door een advocaat in het kader van functiebeschrijving en evaluatie.
Anderzijds heeft elke directeur/beleidsmedewerker er belang bij dat wij de overheid sensibiliseren om optimaal de randvoorwaarden voor het basisonderwijs te verzekeren. De ODVB verdedigt de belangen van haar leden bij de overheid door de onderwijsactualiteit op de voet te volgen en onze leden tijdig te informeren over onze onderwijsstandpunten en die in de onderwijscommissie naar voren te brengen door deel te nemen aan hoorzittingen.
Daarbij zijn een neutrale communicatie en discretie onontbeerlijk. Pluralisme, solidariteit en onafhankelijkheid zijn onze grootste troeven.
De ODVB staat voor een ruime en gevarieerde opdracht. Professionalisering van directeurs en beleidsondersteuners, ernaar streven niet alleen een informele maar ook formele gesprekspartner te worden van de overheid om zo meer impact te krijgen op het beleid. We werken sterk aan de communicatie, zowel naar de leden als bijvoorbeeld naar de media. Advies en ondersteuning optimaliseren we nog verder wat uiteraard leidt tot uitbreiding van het ledenbestand.
Eind december 2014 kwam de uitbreiding er naar secundair en deeltijds kunstonderwijs door de oprichting van VLVO (Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs). Meer info op www.vlvo.be.