Doelen van ODVB

De ODVB verzorgt de beroepsbelangen, de vertegenwoordiging en de professionalisering van de directeurs en beleidsmedewerkers uit het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs.


Informatieoverdracht, aanwezigheid aan overlegtafels, politieke lobbying, het opzetten van acties, een uitgekiende aanwezigheid in de media, coaching van directeurs maar ook de organisatie van nascholing en van symposia zijn hiervoor de aangewezen middelen.