Overige tabellen

Beleids- en ondersteunend personeel
Van diplomaniveau naar puntengewicht
Omzettingstabel voor het ambt van administratief medewerker
Omzettingstabel voor het ambt van beleidsmedewerker
Combinatiemogelijkheden x/24sten - y/36sten

Permanent onderwijs aan huis
Zie omzendbrief

Geïntegreerd onderwijs
Zie omzendbrief

ION-project
Zie omzendbrief

Integratie van anderstaligen in de Nederlandstalige scholen voor basisonderwijs gelegen in de rand- en taalgrensgemeenten en in de scholen voor basisonderwijs die grenzen aan de randgemeenten en/ of grenzen aan de gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest
Zie omzendbrief