Tabellen BuBaO

Lestijden volgens de schalen

Type 1, 8 en basisaanbod
Type 2, 3, 4, 5 en 9
Type 6 en 7

Aanvullende lestijden
Godsdienst en niet-confessionele zedenleer
Het aantal cursussen wordt berekend door per type het aantal leerlingen van de meest gekozen godsdienst, niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing op de teldag of in de telperiode te delen door:

  • 9 voor de eerste 49 leerlingen en door 10 vanaf de vijftigste leerling voor de types basisaanbod, 1 en 8
  • 6 voor de eerste 34 leerlingen en door 7 vanaf de vijfendertigste leerling voor de types 2, 3, 4, 5 en 9
  • 5 voor de eerste 34 leerlingen en door 6 vanaf de vijfendertigste leerling voor de types 6 en 7