Tabellen BaO 

Lestijden volgens de schalen

Lestijdentabellen BaO met SES
Voor Brussel gelden dezelfde tabellen als voor de rest van Vlaanderen. Het leerlingenaantal wordt echter vermenigvuldigd met 1,11.

Aanvullende lestijden 

Godsdienst en niet-confessionele zedenleer

Kinderverzorging

Omrekeningstabel instaplestijden