Hoe wil ESHA deze doelen bereiken?

ESHA zal alle mogelijke middelen aanwenden om de doelen te bereiken. Elk jaar wordt een werkplan opgesteld. Concreet betekent dit dat we (mee) werken aan:

  • Visieteksten: ESHA publiceert visieteksten over belangrijke onderwerpen met betrekking tot internationale opvoedingsthema's.

  • Conferenties: ESHA organiseert (mee) vele plaatselijke conferenties en een grote conferentie om de twee jaar (b.v. Cyprus 2010).

  • Internationale projecten: ESHA participeert in Europese projecten over thema's als schoolleiderschap, staff training, multimedia, ICT e.a. 

  • Externe contacten: ESHA is in permanent contact met relevante actoren zoals de Europese Commissie, het Europees Parlement en andere internationale organisaties. 

  • Communicatie: ESHA promoot communicatie en uitwisseling tussen haar leden.

  • Organisatie: ESHA 's Algemene vergadering bestaat uit actieve schoolleiders van gans Europa. De raad van bestuur is een kleiner dagelijks bestuur dat beslissingen neemt en ondersteund wordt door een klein, professioneel secretariaat.