Waarom wil ODVB lid zijn van ESHA?

Als ODVB willen wij steeds actief en pro-actief bezig zijn. Het valt niet te ontkennen dat de laatste jaren steeds meer regelgeving vanuit Europa opgelegd wordt. Toen ons werd voorgesteld om lid te worden van de Europese schoolleidersvereniging, gingen wij daar dan ook graag op in.

Op deze manier kunnen wij immers ook pro-actief bezig zijn op het Europese vlak. ESHA volgt de Europese regelgeving op de voet. Wij komen twee maal per jaar met alle aangesloten directeurenverenigingen samen in een algemene vergadering, waarin de standpunten van ESHA bepaald en gestemd worden, zodat het dagelijks bestuur eventueel kan lobbyen bij de parlementsleden van de Europese onderwijscommissie.

Wij denken dat dit zeker een meerwaarde betekent voor onze eigen vereniging, te meer daar alle leden, ook al onze eigen leden, kunnen deelnemen aan de tweejaarlijkse conferentie (2010 Cyprus, 2012 Schotland, 2014 ...België?). Een uitstekende gelegenheid om tot bredere inzichten te komen en internationale netwerken uit te bouwen.

Het ESHA-magazine is ook digitaal te lezen door alle leden en bevat boeiende bijdragen over leiderschap en onderwijs vanuit de verschillende Europese landen.

Meer dan redenen genoeg voor ODVB om overtuigd lid te zijn van ESHA.