Waarom rechtsbijstand?

Gezien de complexe rol die de directeur speelt binnen de school en/of scholengemeenschap kunnen er tal van mogelijke juridische conflicten ontstaan. Uit steekproeven blijkt dat niet in elke schoolpolis rechtsbijstand vervat zit. Als er al een dekking is, blijkt deze erg summier te zijn vergeleken met vereiste minimumbescherming. Bovendien kunnen er ook belangenconflicten optreden, bijvoorbeeld met het schoolbestuur of met de verzekeraar.

Waar denken we aan?

Enkele belangrijke aspecten die u onaangename verassingen kunnen bezorgen:
1. Spiegelclausules
Heel wat verzekeringen koppelen de rechtsbijstand aan de waarborgen van het hoofdcontract aansprakelijkheid. Vaak stipuleren zij dat de dekking Rechtsbijstand van toepassing is als de situatie ook in BA een tussenkomst zou bieden.
Concreet: Zo rijzen er vaak discussies over conflicten ontstaan buiten de schoolterreinen, bij naschoolse activiteiten op een schooluitstap, een excursie, opleiding...

 • U bent als schooldirecteur aanwezig op een schoolexcursie of een meeting met andere schooldirecties en krijgt door een onhandige manoeuvre van een collega een zwaar ongeval. Hebt u in deze hoedanigheid wel dekking?
 • U wordt op straat aangevallen door een dronken agressieve ouder en bent enkele maanden arbeidsonbekwaam. Beschouwt de polis van de school dit ook als een verzekerde hoedanigheid? 
 • U wordt vervolgd wegens inbreuk op de wetgeving bv m.b.t. de internationale rechten van het kind ( niet verzekerd in de BA-polis van de schoolinstelling). Wie betaalt uw verdediging?

2. Uitsluitingen
Heel wat polissen sluiten de volgende zaken uit:

 • Schade veroorzaakt door dronkenschap of een analoge toestand. 
 • Het plegen van geweld. 
  Wat indien u onterecht vervolgd wordt of zelf het slachtoffer bent een gewelddaad of een ongeval waarbij de tegenpartij dronken is?
 • Het nemen van onredelijke risico's om werkingskosten te besparen.
  Wat zijn "onredelijke risico's" ? Als de polis van de schoolinstelling dekking weigert en u wordt strafrechtelijk en burgerlijk vervolgd, wie verdedigt uw belangen ?
 • Schadegevallen door gebouwen in verval indien de elementaire voorzorgen niet genomen zijn. 
  Wie bepaalt de inhoud van de begrippen ‘verval' en ‘elementaire voorzorgen'? Bij wie kunt u aankloppen om juridische verdediging als de schoolpolis geen dekking voorziet?
 • Schade die rechtstreeks voortspruit uit een administratieve fout. 
  U wordt aangeklaagd voor onzorgvuldig financieel beheer van de toevertrouwde fondsen. De polis van de schoolinstelling dekt deze soort schade niet. U zult uw eigen verdediging moeten financieren.
 • Geen tussenkomst voor toevertrouwde goederen.
  Zou u de materiële schade niet willen verhalen als uw persoonlijke laptop beschadigd wordt door een leerling?

3. Beperkte waarborgen
De meeste polissen voor schoolinstellingen voorzien een dekking op burgerlijk en strafrechtelijk vlak (zie ook de uitleg voor de spiegelclausule hierboven).
Vb. Juridische conflicten over arbeidsongevallen, benoemingen, promotie, schorsingen, pensioenen zijn dus nooit verzekerd. Nochtans stellen heel wat schooldirecties vast dat deze conflicten via een gerechtsprocedure beslecht moeten worden.
Burgerlijke verdediging. Als de BA-verzekeraar u in de kou laat staan omdat een bepaald risico niet verzekerd is, kan een aanvullende kwalitatieve rechtsbijstand soelaas bieden.
De ODVB vindt dit geen gezonde situatie. Ze heeft daarom voor haar leden een rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij DAS, een gereputeerde rechtsbijstandverzekeraar. Dit tegen een uiterst gunstige prijs. Deze service heeft als doel enkel u, als aangesloten directeur persoonlijk, de volle juridische bescherming te bieden in uw beroepsactiviteiten. Dus niet de school of scholengemeenschap is verzekerd, maar wel u en uw persoonlijke belangen. Deze persoonlijke belangen zullen objectief verdedigd worden, ook in geval van morele schade (laster en eerroof) en/of zware fouten.

 

Bescherm je eigen belangen!