Veiligheid en welzijn

Antigifcentrum
Brandweer - politie
Brandwondencentra
Card stop
Childfocus 
Dienst pleeggezinnen
Federaal Agentschap voor de Voedselketen
Fietsersbond
Fietswacht
Het Vlaamse Kruis
Kinder- en jongerentelefoon
Kinderkankerfonds
Liga voor mensenrechten
Natuurpunt
Rode Kruis Vlaanderen
Slachtofferhulp
Solidariteit voor het gezin
Tele-onthaal
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Vlaamse Klank- en Braillebibliotheek
Vlaamse Liga Gehandicaptensport
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Vlaamse Sportfederatie
Zelfmoordpreventie

Antigifcentrum
Tel: 070 245 245
www.antigifcentrum.be
medical.team@poisoncentre.be
(top)

Brandweer - Politie
Tel: 100 of 112
(top)

Brandwondencentra
Overzicht brandwondencentra Vlaanderen
(top)

Card stop
Tel: 070 344 344
(top)

Childfocus
Houba - de Strooperlaan 292
1020 Brussel
Tel: 02 475 44 11
site@childfocus.org
www.childfocus.be
Noodnummer: 116 000
(top)

Dienst pleeggezinnen
Blaisantvest 105
9000 Gent
Tel: 09 245 27 26
Fax: 09 245 27 21
www.opvang.be
Regionale adressen  
(top) 

Federaal Agentschap voor de Voedselketen
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 BRUSSEL
Tel: 02 211 82 11
Info@favv.be
http://www.favv.be
(top)

Fietsersbond
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Tel. 02 502 68 51
info@fietsersbond.be
(top)

Fietswacht
070 22 21 24
Mechelen: mechelen@fietswacht.be
Antwerpen: antwerpen@fietswacht.be
Kempen: kempen@fietswacht.be
Oostende-Westhoek: oostende.westhoek@fietswacht.be
(top)

Het Vlaamse Kruis
Battelsesteenweg 315
2800 Mechelen
Tel: 015 27 61 00
Fax: 015 20 87 29
as@hetvlaamsekruis.be
www.hetvlaamsekruis.be
(top)

Kinder- en jongerentelefoon
Tel: 102
brievenbus@awel.be
www.awel.be
(top)

Kinderkankerfonds
Secretariaat vzw Kinderkankerfonds
UZ Gent 1K5
De Pintelaan 185
9000 Gent
Tel.: 09 332 24 33
info@kinderkankerfonds.be
(top) 

Liga voor mensenrechten
Gebroeders De Smetstraat 75
9000 Gent
tel: 09 223 07 38
fax: 09 223 08 48
info@mensenrechten.be
www.mensenrechten.be
(top) 

Natuurpunt
Secretariaat Natuurpunt Mechelen
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
Tel: 015 29 72 20
Fax: 015 42 49 21
info@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be
Secretariaat Natuurpunt Educatie Turnhout
Graatakker 11
2300 Turnhout
Tel: 014-47 29 50
Fax: 014-47 29 51
educatie@natuurpunt.be
(top)

Rode Kruis Vlaanderen
Motstraat 40
2800 Mechelen
Tel: 015 44 33 22
Fax: 015 44 33 11
info@rodekruis.be
http://www.rodekruis.be
(top)

Slachtofferhulp
Overzicht slachtofferhulp 
(top) 

Solidariteit voor het gezin
Tentoonstellingslaan 76
9000 Gent
Tel: 070 23 30 28
Fax: 09 224 40 58
(top)

Tele-onthaal
Tel: 106
Secretariaat FTO
Roosakker 6, 9000 Gent
Tel: 09 220 82 92
Fax: 09 220 66 64
federatie@tele-onthaal.be
Regionale adressen
(top)

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
Tel: 02 477 60 60
Fax: 02 477 87 50
kindinnood@uzbrussel.be
www.kindinnood.be
Regionale adressen
(top)

Vlaamse Klank- en Braillebibliotheek 
Tel: 050 40 60 10
(top)

Vlaamse Liga Gehandicaptensport
Huis van de Sport
Zuiderlaan 13
9000 Gent
Tel: 09 243 11 70
info@parantee.be
(top)

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Louizastraat 40
2800 Mechelen
Tel: 015 44 65 50
Fax: 015 44 65 59
info@verkeerskunde.be
www.verkeerskunde.be
(top)

Vlaamse Sportfederatie
Zuiderlaan 13
9000 Gent
Tel: 09 243 12 90
Fax: 09 243 12 99
info@vlaamsesportfederatie.be
www.vlaamsesportfederatie.be
(top)

Zelfmoordpreventie
Tel: 1813
www.preventiezelfdoding.be
(top)