Ministerie van onderwijs en vorming

Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi 
Cel arbeidsongevallen 
Cel Leerlingenvervoer 
Cel Speciale onderwijsleermiddelen 
Cel tegemoetkoming onkosten revisoren
Cel terugbetaling van woon-werkverkeer, openbaar vervoer, fietsvergoeding, aanvullende vergoeding busbegeleiding 
College van Beroep 
Commissie inzake Leerlingenrechten 
Commissie Zorgvuldig Bestuur  
Coördinatie lokale overlegplatforms
DINCO
(Web)EDISON
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs 
Inspectie basisonderwijs 
Inspectie levensbeschouwelijke vakken
Kamer van Beroep - Onderwijs 
Schoolbeheerteams Basisonderwijs 
Verificateurs 
Werkstations 

Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Secretariaat administrateur-generaal Guy Janssens
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel: 02 553 93 76
Fax: 02 553 93 75 
christine.lerouge@ond.vlaanderen.be
(top)

Werkstations
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB
Secretariaat afdeling
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Tel: 02 553 93 07 
Fax: 02 553 93 05
personeel.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
Overzicht werkstations
Eindeloopbaancel: 02 553 94 56
(top)

Schoolbeheerteams Basisonderwijs
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Tel: 02 553 93 86
Fax: 02 553 93 85 
scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be 
Overzicht schoolbeheerteams
(top)

(Web)EDISON
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling ICT
Project EDISON
Hendrik Consciencegebouw - lokaal 4C07
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Tel: 02 553 90 90 
Fax: 02 553 94 93 
helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be
(top)

Cel arbeidsongevallen
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)
Cel arbeidsongevallen
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Contactpersonen:
Ivo Francis - 02 553 65 06
Karen De Bleeckere - 02 553 65 07
Anne Marlaire - 02 553 65 40
(top)

DINCO
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)
DINCO
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Fax: 02 553 65 65 - dinco@ond.vlaanderen.be
Contactpersonen:
Marina Cardon - 02 553 65 72
Fatima Markab - 02 553 65 76
Karima Ettijrini - 02 553 65 69
(top)

Verificateurs
Groepschef: Maureen Mestdag
Telefoon: 02 553 99 06 
GSM: 0499 59 41 13
Overzicht verificateurs 
(top)

Inspectie basisonderwijs
Overzicht inspectie basisonderwijs
(top)

Inspectie levensbeschouwelijke vakken
Overzicht inspectie levensbeschouwelijke vakken  
(top)

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Tel: 02 553 04 15 
Fax: 02 553 93 85 
scholen.basisonderwijs.agodi@vlaanderen.be
(top)

Coördinatie lokale overlegplatforms
Patrick Vanspauwen
Koning Albert II laan 15 (lokaal 4M03)
1210 Brussel 
02 553 04 03 
0473 93 89 34 
patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be
(top)

Cel Speciale onderwijsleermiddelen
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
Cel Speciale onderwijsleermiddelen
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Tel: 02 553 92 46
ivan.boyen@ond.vlaanderen.be - nicole.tibau@ond.vlaanderen.be
(top)

Cel terugbetaling van woon-werkverkeer, openbaar vervoer, fietsvergoeding, aanvullende vergoeding busbegeleiding
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)
Cel terugbetaling van woon-werkverkeer
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
Contactpersonen:
Danny De Schrijver - 02 553 65 52 
Patrick Kerremans - 02 553 66 60
Francine Roje - 02 553 65 63
(top)

Cel Leerlingenvervoer
H. Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel 
Tel: 02 553 88 46
leerlingenvervoer@vlaanderen.be 
http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenvervoer
(top)

Cel tegemoetkoming onkosten revisoren
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)
Cel tegemoetkoming onkosten revisoren
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
(top)

Commissie inzake Leerlingenrechten
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
02/553 92 12 (klachten basisonderwijs)
02/553 92 07 of 02/553 92 12 (aanmeldingsdossiers basisonderwijs)
(top)

Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Marleen Broucke, Adviseur
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
marleen.broucke@ond.vlaanderen.be
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
Website: http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/
(top)

College van Beroep
Gemeenschapsonderwijs 02 553 65 98 frederik.stevens@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd officieel onderwijs - 02 553 65 99 - mehtap.can@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd vrij onderwijs - 02 553 65 07 - karen.debleeckere@ond.vlaanderen.be
Website: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/evaluatie_tucht_onderwijs/college_van_beroep/default.htm
(top)

Kamer van Beroep - Onderwijs
Gemeenschapsonderwijs 02 553 65 98 frederik.stevens@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd officieel onderwijs - 02 553 65 99 - mehtap.can@ond.vlaanderen.be
Gesubsidieerd vrij onderwijs -  02 553 65 07 - karen.debleeckere@ond.vlaanderen.be
Website: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/evaluatie_tucht_onderwijs/kamer_van_beroep/
(top)